Технически данни

 

Стандарни Размери

 1250 x 2500 mm, 1250 x 3000 mm

Дебелина

 6 ~ 20 mm

Толеранс по дължина и широчина

 Дъл. ± 5 mm /  шир. ± 3,75 mm

Толеранс по дебелина

  ± %10

Перпендикълярност на ръбовете

 ± % 0,1 - ± 2 mm/m

Обемно тегло

~ 1350±50 kg/m3

Чупливост

~ % 30

Якост на огъване

~ 14,0 N/mm2 ( дължина ); ~ 9,0 N/mm2 ( ширина )

Устойчивост на замръзване

Няма пукнатини или изменения на повърхността

Пожароустойчивост

Клас А1 негоримост

Съдържание на азбест

Не съдържа Азбест ( Тип NT)

Коефициент на топлинно разширение

t = 0,005 mm/mK

Топлопроводимост

  = 0,20 W/mK

Еластичност

 8000 N/mm2 ( дължина ), 6000 N/mm2 ( ширина )

Съдържание на влага

 < %10

Водна Експозиция

0,5 mm/m ( пълно насищане )

 

© 2016 - 2023, Fibercement.bg, All right Reserved. Webdesign